Dataset

Onder- en bovengrondse Afvalcontainers en putten

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Gemeente Amsterdam (Gemeente)
Updated 04/07/2022 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Housing
  • Nature and environment
  • Space and infrastructure
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Close

Alle locaties van de actieve onder- en bovengronds afvalcontainers en betonputten van de Gemeente Amsterdam. De locaties worden dagelijks bijgewerkt en bevatten de fracties Rest, Papier, Glas, Textiel en Plastic. Naast de objectinformatie zijn ook de weeggegevens beschikbaar.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

WFS service

OGC:WFS CC-BY (4.0)

https://map.data.amsterdam.nl/maps/afval?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=wfs

unknown

WMS Afvalcontainers

OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://map.data.amsterdam.nl/maps/afval?REQUEST=GetCapabilities&VERSION=1.1.0&SERVICE=wms

unknown

WFS service van de containers, putten en weeggegevens - versie 2

OGC:WFS CC-BY (4.0)

https://map.data.amsterdam.nl/maps/huishoudelijkafval?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=wfs

unknown

Downloads

API afvalcontainers en putten

JSON CC-BY (4.0)

unknown

Nieuwe API afvalcontainers - versie 2

JSON CC-BY (4.0)

unknown

Nieuwe API afvalclusters - versie 2

JSON CC-BY (4.0)

unknown

Nieuwe API afvalwegingen - versie 2

JSON CC-BY (4.0)

unknown

Nieuwe CSV-tabel Afvalcontainers versie 2

CSV CC-BY (4.0)

unknown

Nieuwe CSV-tabel Afval Cluster versie 2

CSV CC-BY (4.0)

unknown

Nieuwe CSV-tabel Afval Wegingen versie 2

CSV CC-BY (4.0)

unknown

Documentation

Weergave op kaart - versie 1

HTML CC-BY (4.0)
Download: https://kaart.amsterdam.nl/#13/52.3793/4.9028/topo/8859,8860,8861,8862,8863,8864/244/

unknown

API documentatie

HTML CC-BY (4.0)
Download: https://api.data.amsterdam.nl/afval/swagger/

unknown

Documentatie nieuwe api - versie 2

HTML CC-BY (4.0)
Download: https://github.com/Amsterdam/afvalinzameling_documentatie

unknown