Dataset

Zeevaart; reis- en ladinggegevens per kwartaal, 1996 - 2010

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze publicatie bevat informatie over het aantal aangekomen en vertrokken zeeschepen en over de vervoerde lading in de internationale handelsvaart over zee. De gegevens van Nederlandse zeehavens zijn uitgeplitst naar vervoerrichting, naar herkomst en bestemming en naar aard van de lading.

De samenstelling van de EU is in de loop der jaren meerdere keren gewijzigd. Om oudere data goed te kunnen beoordelen is in deze versie daarom voor elke samenstelling een aparte groepering gemaakt (EU-15, EU-25 en EU-27).

Voorts is een aparte categorie toegevoegd met landen uit het shortsea gebied. Dat zijn de zeehavens gelegen in Europa en zeehavens langs de kustlijn van de aan Europa grenzende binnenzeeën, zijnde de Middellandse zee, de Baltische zee en de Zwarte zee.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996

Status van de cijfers: De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 31 augustus 2018 Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=00374hvv

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/00374hvv

Aangekomen en vertrokken zeeschepen en vervoerde lading over zee, naar richting, zeehaven en goederensoort.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/00374hvv

Aangekomen en vertrokken zeeschepen en vervoerde lading over zee, naar richting, zeehaven en goederensoort.