Dataset

Jaarrekeninggegevens schoolbesturen hbo

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Dienst Uitvoering Onderwijs (Rijk)
Updated 17/10/2021
License CC-0 (1.0)
Publicity level Public
  • Information
  • Data sources
Download metadata (XML/RDF)

Description

Jaarrekeninggegevens van schoolbesturen hbo.

Landing page: https://www.duo.nl/open_onderwijsdata/databestanden/ho/financien/hbo-finan/

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier

Alternative identifier


Documentation

Jaarrekeninggegevens van schoolbesturen hbo

HTML CC-0 (1.0)
Download: https://www.duo.nl/open_onderwijsdata/databestanden/ho/financien/hbo-finan/

Jaarrekeninggegevens van schoolbesturen hbo