Dataset

Binnenvaart; goederenvervoer, vervoerstroom, soort lading

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 23/07/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Deze tabel bevat maandcijfers over de vervoersprestatie van binnenvaartschepen over het Nederlandse grondgebied. Het betreft het binnenlands vervoer, doorvoer en aan- en afvoer. De tabel bevat vervoerd ladinggewicht, vervoersprestatie en vervoerde containereenheden (gemeten in TEU).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel t/m 2017 zijn definitief. De cijfers van 2018 zijn nader voorlopig. De jaren 2019, 2020 en 2021 hebben een voorlopig karakter.

Wijzigingen per 22 juli 2021: De cijfers van juni 2021 en het 2e kwartaal 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe cijfers worden maandelijks gepubliceerd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83019NED

Contactinformatie
Name: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83019NED

Vervoersprestatie binnenlands en internationaal naar soort lading, vervoerd ladinggewicht, aantal tonkilometers, aantal containereenheden

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83019NED

Vervoersprestatie binnenlands en internationaal naar soort lading, vervoerd ladinggewicht, aantal tonkilometers, aantal containereenheden