Dataset

Vervoer gevaarlijke stoffen; vervoerstroom, vervoerswijze

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Traffic
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat de jaarcijfers over het vervoer van gevaarlijke stoffen over het Nederlandse grondgebied. Het betreft het binnenlands vervoer, doorvoer en aan- en afvoer uitgesplitst naar de vervoerswijzen binnenvaart, buisleiding, spoorvervoer, wegvervoer en zeevaart. De tabel bevat vervoerd ladinggewicht in tonnen en vervoersprestatie in ladingtonkilometer. De zeevaart kent geen vervoer over Nederlands grondgebied en heeft dus ook logisch geen waarde voor de ladingtonkilometer.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel hebben een voorlopig karakter.

Wijzigingen per 24 juli 2023: Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe cijfers komen binnen 6 maanden na afloop van het verslagjaar.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85575NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85575NED

Binnenlands en internationaal vervoer naar ADR-klasse vervoerd ladinggewicht, aantal tonkilometers

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85575NED

Binnenlands en internationaal vervoer naar ADR-klasse vervoerd ladinggewicht, aantal tonkilometers