Dataset

Continue Vakantie Onderzoek bevat gegevens over korte,lange, binnenlandse en buitenlandse vakanties en over bestemmingen, vervoerswijzes en organisatiegraad van vakanties. Bovendien informatie over vertrekdata van de vakantie. (01-10-2011 - 01-10-2014)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Culture
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Het doel van het Continue Vakantie Onderzoek (CVO) is het verzamelen van informatie over korte en lange binnenlandse en buitenlandse vakanties met betrekking tot bestemmingen, duur en uitgaven, logiesvormen en vervoerswijze.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Uit het streekproefkader NIPO Capi@home database wordt aselect een aantal personen getrokken die via hun eigen pc een aantal keer per jaar elektronische vragenlijsten invullen. Voor het CVO krijgt een vaste groep respondenten vier keer per jaar een vragenlijst toegezonden: in de maanden januari, april, juli en oktober wordt aan deze panelleden gevraagd informatie te verstrekken over hun vakantie(s) in de drie voorafgaande maanden. Om zoveel mogelijk te voorkomen dat vakanties vergeten worden, is respondenten gevraagd om een aantal kerngegevens direct na afloop van iedere vakantie in een speciaal elektronisch schema te noteren. De kans op onderschatting van het werkelijk doorgebrachte vakanties is daardoor verkleind.

Populatie

Inwoners van Nederland met de Nederlandse nationaliteit, exclusief de bevolking in instellingen, inrichtingen en tehuizen.

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e4108020ba67

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier