Dataset

Vakantiespreiding; naar achtergrondkenmerken vakantiegangers, 2000-2016

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Tourism
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat de cijfers over de vakantiespreiding over de seizoenen, van vakantiegangers ingedeeld naar leeftijd, samenstelling van het huishouden, de sociale groep en de regionale indeling.

Gegevens beschikbaar van 2000 tot en met 2016.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief

Wijzigingen per 23 juli 2019: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37937

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37937

Vakantiespreiding. Naar kenmerken vakantiegangers.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37937

Vakantiespreiding. Naar kenmerken vakantiegangers.