Dataset

Binnenvaart; goederenvervoer, vervoerstroom, soort lading

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/29/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat maandcijfers over de vervoersprestatie van binnenvaartschepen over het Nederlandse grondgebied. Het betreft het binnenlands vervoer, doorvoer en aan- en afvoer. De tabel bevat vervoerd ladinggewicht, vervoersprestatie en vervoerde containereenheden (gemeten in TEU).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel hebben een voorlopig karakter.

Wijzigingen per 29 maart 2024: Toegevoegd zijn de cijfers over februari 2024.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe cijfers worden een maand na het afsluiten van de verslagperiode gepubliceerd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85528NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85528NED

Vervoersprestatie binnenlands en internationaal naar soort lading vervoerd ladinggewicht, aantal tonkilometers, aantal containereenheden

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85528NED

Vervoersprestatie binnenlands en internationaal naar soort lading vervoerd ladinggewicht, aantal tonkilometers, aantal containereenheden