Dataset

Goederenvervoer; vervoerwijzen, vervoerstromen van en naar Nederland

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 06/09/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Traffic
Publicity level Public
Download metadata (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over het vervoerd ladinggewicht van het binnenlands- en grensoverschrijdend goederenvervoer (exclusief het vervoer via Nederland). De cijfers zijn beschikbaar voor alle vervoerwijzen (binnenvaart, zeevaart, wegvervoer, spoorvervoer, luchtvaart en pijpleidingvervoer).

Gegevens beschikbaar vanaf: 1998

Status van de cijfers: Alle cijfers tot en met 2012 zijn definitief met uitzondering van de binnenvaart voor de jaren 2007-2009. De gegevens over 2013 tot en met 2020 hebben een voorlopig karakter.

Omdat de gegevens zijn samengesteld uit verschillende statistieken, waarin mogelijk nog kleine aanpassingen hebben plaatsgevonden, kunnen de cijfers kleine afwijkingen vertonen met eerder gepubliceerde resultaten. De cijfers over het goederenvervoer over de weg door buitenlandse voertuigen in Nederland zijn gebaseerd op gegevens van Eurostat. De cijfers van het 4e kwartaal 2020 van de buitenlandse wegvervoerders uit het Verenigd Koninkrijk zijn geschat op basis van de data van de eerste drie kwartalen.

De cijfers van zeevaart t/m 2010 zijn gebaseerd op het bruto-plusgewicht. Vanaf 2011 is dit het brutogewicht, dus exclusief het leeggewicht van de transporteenheid (bijv. container).

Wijzigingen per 9 juni 2023 De gegevens over statistiekjaar 2021 zijn voor alle modaliteiten toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe cijfers komen beschikbaar in het 3e kwartaal na afloop van het voorgaande kalenderjaar.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83101NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83101NED

Binnenlands- en grensoverschrijdend goederenvervoer (aanvoer en afvoer van en naar Nederland) voor alle vervoerwijzen of modaliteiten.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83101NED

Binnenlands- en grensoverschrijdend goederenvervoer (aanvoer en afvoer van en naar Nederland) voor alle vervoerwijzen of modaliteiten.