Dataset

Goederenvervoer; vervoerwijzen, vervoerstromen van en naar Nederland

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 12/06/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Deze tabel bevat cijfers over het vervoerd ladinggewicht van het binnenlands- en grensoverschrijdend goederenvervoer (exclusief het vervoer via Nederland). De cijfers zijn beschikbaar voor alle vervoerwijzen (binnenvaart, zeevaart, wegvervoer, spoorvervoer, luchtvaart en pijpleidingvervoer).

Gegevens beschikbaar vanaf: 1998

Status van de cijfers: Alle cijfers tot en met 2012 zijn definitief met uitzondering van de binnenvaart voor de jaren 2007-2009. De gegevens over 2013 tot en met 2019 hebben een voorlopig karakter.

Omdat de gegevens zijn samengesteld uit verschillende statistieken, waarin mogelijk nog kleine aanpassingen hebben plaatsgevonden, kunnen de cijfers kleine afwijkingen vertonen met eerder gepubliceerde resultaten. De cijfers over het goederenvervoer over de weg door buitenlandse voertuigen in Nederland zijn gebaseerd op gegevens van Eurostat. De cijfers van 2019 van de buitenlandse wegvervoerders zijn geschat op basis van de data van de eerste drie kwartalen.

De cijfers van zeevaart t/m 2010 zijn gebaseerd op het bruto-plusgewicht. Vanaf 2011 is dit het brutogewicht, dus exclusief het leeggewicht van de transporteenheid (bijv. container).

Wijzigingen per 15 juli 2020 De gegevens over statistiekjaar 2019 zijn voor alle modaliteiten toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe cijfers komen beschikbaar in het 3e kwartaal na afloop van het voorgaande kalenderjaar.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83101NED

Contactinformatie
Name: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83101NED

Binnenlands- en grensoverschrijdend goederenvervoer (aanvoer en afvoer van en naar Nederland) voor alle vervoerwijzen of modaliteiten.

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83101NED

Binnenlands- en grensoverschrijdend goederenvervoer (aanvoer en afvoer van en naar Nederland) voor alle vervoerwijzen of modaliteiten.