Dataset

Vervoer gevaarlijke stoffen; vervoerstroom, vervoerswijze

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Verkeer
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat de jaarcijfers over het vervoer van gevaarlijke stoffen over het Nederlandse grondgebied. Het betreft het binnenlands vervoer, doorvoer en aan- en afvoer uitgesplitst naar de vervoerswijzen binnenvaart, buisleiding, spoorvervoer, wegvervoer en zeevaart. De tabel bevat vervoerd ladinggewicht in tonnen en vervoersprestatie in ladingtonkilometer. De zeevaart kent geen vervoer over Nederlands grondgebied en heeft dus ook logisch geen waarde voor de ladingtonkilometer.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel hebben een voorlopig karakter.

Wijzigingen per 24 juli 2023: Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe cijfers komen binnen 6 maanden na afloop van het verslagjaar.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85575NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85575NED

Binnenlands en internationaal vervoer naar ADR-klasse vervoerd ladinggewicht, aantal tonkilometers

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85575NED

Binnenlands en internationaal vervoer naar ADR-klasse vervoerd ladinggewicht, aantal tonkilometers