Dataset

Biodiversiteit Flora Aandachtsoorten Kilometerhok

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Utrecht (Provincie)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Onbekende licentie
Thema
  • Nature and landscape management
  • Nature and environment
Publicity level Restricted
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De kaarten biodiversiteit tonen het aantal aandachtsoorten, invasieve soorten, karteersoorten of Rode Lijst soorten dat voorkomt per gebied van circa 1 vierkante kilometer (0,75 – 1,25 km2). De gebieden zijn begrensd op landschapsecologische kenmerken (voorheen werd een raster van vierkante kilometerhokken gebruikt). De kaarten geven daarmee een goed beeld van de gebieden met de hoogste en laagste biodiversiteit in de provincie Utrecht. Er zijn zowel kaarten die de diversiteit van alle flora- respectievelijk faunagroepen bij elkaar weergeven als kaarten waarvan het soortenaantal van elke soortgroep afzonderlijk getoond wordt. De gegevens betreffen gevalideerde waarnemingen die zijn opgeslagen in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF), aangevuld met ongevalideerde waarnemingen die in opdracht van de provincie zijn verzameld door adviesbureaus. De gegevens zijn in februari 2022 betrokken uit de NDFF. Minder precies gelokaliseerde waarnemingen zijn toegedeeld aan het gebied waar hun middelpunt in ligt. Dit geldt ook voor waarnemingen op vierkante kilometerhok niveau. Aandachtsoorten (AS) zijn circa 500 soorten die wij extra aandacht geven om ze te behouden in de provincie Utrecht. Het zijn de (ernstig) bedreigde Rode Lijst soorten (RL), aangevuld met de Habitatrichtlijn- en Vogelrichtlijnsoorten en enkele specifiek voor de provincie Utrecht belangrijke soorten. Het betreft vaatplanten, paddenstoelen, mossen en korstmossen. De kaarten van de aandachtsoorten beslaan de periode 1975 tot en met 2021. Zie het supplement biodiversiteit van de Natuurvisie voor meer informatie.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Onbekende licentie

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://services.geodata-utrecht.nl/geoserver/n01_1_2_biodiversiteit/wms?request=GetMap&service=WMS&SRS=EPSG:28992&CRS=EPSG:28992&bbox=112656.06,436541.64,173834.94,482076.36&width=600&height=446&format=image/png&styles=&layers=Biodiversiteit_Flora_Aandachtssoorten_Kilometerhok
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

Biodiversiteit_Flora_Aandachtssoorten_Kilometerhok

OGC:WFS Onbekende licentie

https://services.geodata-utrecht.nl/geoserver/n01_1_2_biodiversiteit/wfs

OGC:WFS

Biodiversiteit_Flora_Aandachtssoorten_Kilometerhok

OGC:WMS Onbekende licentie

https://services.geodata-utrecht.nl/geoserver/n01_1_2_biodiversiteit/wms

OGC:WMS

Documentation

landingpage

HTML Onbekende licentie
Download: https://download.geodata-utrecht.nl/download/vector/9be7a325-57ad-4228-8db9-ab6e67abc5fc

landingpage