Dataset

Biodiversiteit in Groningen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Groningen (Gemeente)
Updated 03/07/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Nature and landscape management
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

In de tabellen zijn per soortgroep voor de periode 2008-2018 het totaal aantal waargenomen soorten weergegeven evenals het aantal waargenomen doelsoorten, beschermde soorten en Rode Lijst soorten. Ter vergelijking zijn het totaal aantal soorten in Nederland weergegeven.

Het gaat om insecten, amfibieën, vogels en zoogdieren, maar ook om bloemen en planten.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Biodiversiteit in Groningen, 2018

PDF CC-BY (4.0)

Auteur: Bureau Waardenburg

Opdrachtgever: Gemeente Groningen