Dataset

Kansenkaart biodiversiteit - Gebiedsbeschrijving

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Eindhoven (Gemeente)
Updated 07/06/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De Kansenkaart biodiversiteit vertelt over de variatie in planten en dieren in Eindhoven en de kansen in de verschillende gebieden in Eindhoven.

Als u de kansenkaart wilt openen kunt u onderstaande link gebruiken:

Landing page: https://data.eindhoven.nl/explore/dataset/kansenkaart-biodiversiteit-gebiedsbeschrijving/

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Related resources

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

json

JSON Publiek domein

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

json

JSON Publiek domein

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

csv

CSV Publiek domein

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

geojson

JSON Publiek domein

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

shp

SHAPE Publiek domein

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

Data schemes

Kansenkaart biodiversiteit - Gebiedsbeschrijving - Schema

JSON Publiek domein
name code type
name FID code objectid type int
name Buurt code buurtnaam type text
name Wijk code wijknaam type text
name STADSDEELN code stadsdeeln type text
name Document code document type text
name Shape__Area code shape_area type double
name Shape__Length code shape_length type double
name geo_shape code geo_shape type geo_shape
name geo_point_2d code geo_point_2d type geo_point_2d