Dataset

Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden - Richtlijn Stedelijk Afvalwater - Agglomeraties EU2020 (INSPIRE geharmoniseerd)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijkswaterstaat (Rijk)
Updated 01/13/2023 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Industry
Publicity level Public
Download metadata (XML/RDF)

Description

Naar INSPIRE thema Nutsdiensten en overheidsdiensten geharmoniseerde agglomeraties zoals gerappeerd naar de Europese Commissie tbv EU rapportage Stedelijk Afvalwater 2020.

Landing page: https://www.rijkswaterstaat.nl/

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://www.rijkswaterstaat.nl/apps/geoservices/geodata/dmc/metadata_diversen/img/rsa_agglomeratie.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

AM.RestrictedZonesAroundContaminatedSites

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://haleconnect.com/ows/services/org.292.2350b86b-3efd-47e4-883e-519bfa8d0aba_wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

accessPoint

am:ManagementRestrictionOrRegulationZone

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://haleconnect.com/ows/services/org.292.2350b86b-3efd-47e4-883e-519bfa8d0aba_wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

accessPoint