Organization

Provincie Utrecht (Provincie)

Permanent linkCopied
Utrecht is met een landoppervlakte van 1.485 km² de op een na kleinste provincie van Nederland. De dichtbevolkte en centraal gelegen provincie wordt deels tot de Randstad gerekend. De hoofdstad en grootste stad is Utrecht.
Logo Provincie Utrecht

399 datasets

 • puntbronnen (bronnen die locatiegebonden zijn), zoals Industriele restwarmte, RZWI's, supermarkten en ziekenhuizen, datacenters, drinkwaterputten, oppervlaktewater, rivieren/kanalen en rioolwarmte. V...

  Data owner: Provincie Utrecht (Provincie)
  Updated: 06/14/2023 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • Gebieden die zijn beschreven in de vergunningsaanvragen of verleende opsporingsvergunningen aardwarmte, verleend door De Minister van Economische Zaken en Klimaat.

  Data owner: Provincie Utrecht (Provincie)
  Updated: 05/25/2023 - 00:00
  Theme:
  • Air
  • Economy
 • In de regionale energie strategieën (RES) zijn zoekgebieden gedefinieerd waar wind en zonne-energie ontwikkeld kunnen worden. Dit willen we als provincie inzichtelijk maken op deze kaart. Daarnaast ge...

  Data owner: Provincie Utrecht (Provincie)
  Updated: 03/11/2023 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • Kabels in beheer van de provincie Utrecht. Langs wegen is alleen sprake van laagspanningskabels. Rond de regiotram liggen ook middenspannings- en hoogspanningskabels.

  Data owner: Provincie Utrecht (Provincie)
  Updated: 02/23/2023 - 00:00
  Theme:
  • Industry
 • Locaties van de vergunde warmte-/koudeopslagsystemen in de provincie Utrecht.

  Data owner: Provincie Utrecht (Provincie)
  Updated: 10/14/2022 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
  • Industry
 • De economische haalbaarheid (rentabiliteit) wordt gedefinieerd als de maximaal toegestane prijs minus transportkosten en kostprijs warmte van desbetreffende bron. Voor het bepalen van de economische ...

  Data owner: Provincie Utrecht (Provincie)
  Updated: 10/08/2022 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • De economische haalbaarheid (rentabiliteit) wordt gedefinieerd als de maximaal toegestane prijs minus transportkosten en kostprijs warmte van desbetreffende bron. Voor het bepalen van de economische ...

  Data owner: Provincie Utrecht (Provincie)
  Updated: 10/08/2022 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • De economische haalbaarheid (rentabiliteit) wordt gedefinieerd als de maximaal toegestane prijs minus transportkosten en kostprijs warmte van desbetreffende bron. Voor het bepalen van de economische ...

  Data owner: Provincie Utrecht (Provincie)
  Updated: 10/08/2022 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • Het technisch potentieel gecorrigeerd voor financiële haalbaarheidaspecten. Er geldt een minimaal vereiste energievraag/-aanbod van 1.000 GJ/jaar voor een rendabel project. Ook dient de energievra...

  Data owner: Provincie Utrecht (Provincie)
  Updated: 10/08/2022 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • De potentiële voorraad warmte die op basis van de huidige technische mogelijkheden uit een gemaal kan worden gewonnen. Voor de concepten waterlopen (& plassen) en gemalen vormt de beschikbare ...

  Data owner: Provincie Utrecht (Provincie)
  Updated: 10/08/2022 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment

Filter your results