Datasets

20 datasets

 • Stikstof gevoelige leefgebieden Natura 2000

  Data owner: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Updated: 08/16/2023 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • De gebieden uit het A & W rapport nr. 143 'Terreinen met bijzondere planten en vegetaties in Zuid-Holland'. De terreinen zijn geselecteerd op basis van bijzondere vegetatiekundige en floristische ...

  Data owner: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Updated: 08/03/2023 - 00:00
  Theme:
  • Nature and landscape management
  • Nature and environment
 • Beschermde en Staatsnatuurmonumenten, zoals door LNV zijn aangewezen op grond van de Natuurbeschermingswet. Deze terreinen kennen een stringent beschermingsregime. Voor ingrepen die schadelijk zijn vo...

  Data owner: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Updated: 08/03/2023 - 00:00
  Theme:
  • Nature and landscape management
  • Nature and environment
  • Spatial planning
 • Provincie Utrecht opgedeeld in gebieden van circa 1 vierkante kilometer (0,75 – 1,25 km2). De kaarten biodiversiteit tonen het aantal aandachtsoorten, invasieve soorten, karteersoorten of Rode Lijst s...

  Data owner: Provincie Utrecht (Provincie)
  Updated: 07/06/2023 - 00:00
  Theme:
  • Nature and landscape management
 • De kaarten biodiversiteit tonen het aantal aandachtsoorten, invasieve soorten, karteersoorten of Rode Lijst soorten dat voorkomt per gebied van circa 1 vierkante kilometer (0,75 – 1,25 km2). De gebied...

  Data owner: Provincie Utrecht (Provincie)
  Updated: 07/05/2023 - 00:00
  Theme:
  • Nature and landscape management
  • Nature and environment
 • De kaarten biodiversiteit tonen het aantal aandachtsoorten, invasieve soorten, karteersoorten of Rode Lijst soorten dat voorkomt per gebied van circa 1 vierkante kilometer (0,75 – 1,25 km2). De gebied...

  Data owner: Provincie Utrecht (Provincie)
  Updated: 07/05/2023 - 00:00
  Theme:
  • Nature and landscape management
  • Nature and environment
 • De kaarten biodiversiteit tonen het aantal aandachtsoorten, invasieve soorten, karteersoorten of Rode Lijst soorten dat voorkomt per gebied van circa 1 vierkante kilometer (0,75 – 1,25 km2). De gebied...

  Data owner: Provincie Utrecht (Provincie)
  Updated: 07/04/2023 - 00:00
  Theme:
  • Nature and landscape management
  • Nature and environment
 • De kaarten biodiversiteit tonen het aantal aandachtsoorten, invasieve soorten, karteersoorten of Rode Lijst soorten dat voorkomt per gebied van circa 1 vierkante kilometer (0,75 – 1,25 km2). De gebied...

  Data owner: Provincie Utrecht (Provincie)
  Updated: 07/04/2023 - 00:00
  Theme:
  • Nature and landscape management
  • Nature and environment
 • De kaarten biodiversiteit tonen het aantal aandachtsoorten, invasieve soorten, karteersoorten of Rode Lijst soorten dat voorkomt per gebied van circa 1 vierkante kilometer (0,75 – 1,25 km2). De gebied...

  Data owner: Provincie Utrecht (Provincie)
  Updated: 07/04/2023 - 00:00
  Theme:
  • Nature and landscape management
  • Nature and environment
 • De kaarten biodiversiteit tonen het aantal aandachtsoorten, invasieve soorten, karteersoorten of Rode Lijst soorten dat voorkomt per gebied van circa 1 vierkante kilometer (0,75 – 1,25 km2). De gebied...

  Data owner: Provincie Utrecht (Provincie)
  Updated: 07/04/2023 - 00:00
  Theme:
  • Nature and landscape management
  • Nature and environment