Dataset

Spoorgoederenvervoer door bedrijven naar tonnen, tonkilometers en treinkilometers. (vanaf 01-01-2012)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Traffic
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Dit dataontwerp beschrijft het vervoer van goederen door treinen over het Nederlandse spoorwegnet. Per bedrijf wordt naar goederenstroom het aantal vervoerde tonnen en het aantal tonkilometers weergegeven. Daarnaast wordt het totaal aantal treinkilometer per bedrijf weergegeven.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Populatie

Alle bedrijven die treinen hebben die goederen vervoeren over de Nederlandse spoorwegen.

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e410801e4241

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier