Dataset

Spoorvervoer; goederenvervoer over Nederlands spoor, goederensoort

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 31-05-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Spoor
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat gegevens over de vervoersprestatie van goederentreinen over het Nederlandse grondgebied, met uitzondering van privé spoorlijnen. Het betreft het totaal van het binnenlands vervoer, af-, aan- en doorvoer. De tabel bevat vervoerd ladinggewicht, ladingtonkilometers en containereenheden. Deze worden uitgesplitst naar goederensoort.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007

Status van de cijfers: De cijfers tot en met 2017 zijn definitief, die van 2018 en 2019 hebben een nader voorlopig karakter en de cijfers vanaf 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 31 mei 2024: Toegevoegd zijn cijfers over 2023.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe cijfers komen binnen 6 maanden na afloop van het verslagjaar.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82512NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82512NED

Goederenvervoer per spoor; soort goed naar vervoerd ladinggewicht, afgelegde tonkilometer en aantal containers

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82512NED

Goederenvervoer per spoor; soort goed naar vervoerd ladinggewicht, afgelegde tonkilometer en aantal containers