Dataset

Spoorvervoer; goederenvervoer over Nederlands spoor, goederensoort

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 05/31/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Railway
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over de vervoersprestatie van goederentreinen over het Nederlandse grondgebied, met uitzondering van privé spoorlijnen. Het betreft het totaal van het binnenlands vervoer, af-, aan- en doorvoer. De tabel bevat vervoerd ladinggewicht, ladingtonkilometers en containereenheden. Deze worden uitgesplitst naar goederensoort.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007

Status van de cijfers: De cijfers tot en met 2017 zijn definitief, die van 2018 en 2019 hebben een nader voorlopig karakter en de cijfers vanaf 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 31 mei 2024: Toegevoegd zijn cijfers over 2023.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe cijfers komen binnen 6 maanden na afloop van het verslagjaar.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82512NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82512NED

Goederenvervoer per spoor; soort goed naar vervoerd ladinggewicht, afgelegde tonkilometer en aantal containers

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82512NED

Goederenvervoer per spoor; soort goed naar vervoerd ladinggewicht, afgelegde tonkilometer en aantal containers