Dataset

Binnenvaart; goederenvervoer, aan- en afvoer, landen, goederensoort

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 05/07/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Deze tabel bevat gegevens over de vervoersprestatie van binnenvaartschepen over het Nederlandse grondgebied. Het betreft alleen de aan- en afvoer en niet het binnenlands vervoer en de doorvoer. De tabel bevat vervoerd ladinggewicht, ladingtonkilometers en containereenheden. De cijfers worden uitgesplitst naar aanvoer met land van herkomst en goederensoort en afvoer met land van bestemming en goederensoort.

Gegevens beschikbaar vanaf: Jaarcijfers beschikbaar vanaf 2007.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief tot en met 2018, voor 2019 zijn de cijfers nader voorlopig en voor 2020 hebben ze een voorlopig karakter.

Wijzigingen per 13 april 2021: Voor 2020 zijn de cijfers van de NST-2007 goederengroepen 13 en 18 aangepast. Voor 2018 zijn de cijfers over vervoerde containers aan de correcte NST-2007 goederengroep gekoppeld. De totalen van de vervoerde hoeveelheden en aantallen containers zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe cijfers komen binnen 6 maanden na afloop van het verslagjaar.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82515NED

Contactinformatie
Name: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82515NED

Vervoersprestaties; aanvoer per land en afvoer per land. Vervoerd ladinggewicht, afgelegde tonkilometers en aantal containers.

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82515NED

Vervoersprestaties; aanvoer per land en afvoer per land. Vervoerd ladinggewicht, afgelegde tonkilometers en aantal containers.