Dataset

Binnenvaart; binnenlands goederenvervoer per maand, 1996 - 2002

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 07/24/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Traffic
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Goederenvervoer in de binnenlandse binnenvaart, geladen/gelost naar goederensoort. Maandcijfers beschikbaar vanaf 1996. Frequentie: Stopgezet.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37998HVV

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37998HVV

Binnenlands goederenvervoer over water, naar goederenhoofdstuk NSTR en naar landsdeel van lading en lossing.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37998HVV

Binnenlands goederenvervoer over water, naar goederenhoofdstuk NSTR en naar landsdeel van lading en lossing.