Dataset

Gasolieverbruik binnenvaartschepen; 1990 - 2000

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Energy
  • Roads
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over het gasolieverbruik van binnenschepen voor de jaren 1990 tot en met 2000.

Gegevens beschikbaar: Vanaf 1990 per jaar.

Status van de cijfers: Alle cijfers tot en met verslagjaar 2000 zijn definitief.

Wijziging per 22 januari 2003 Geen, deze tabel is stopgezet. Zie voor meer informatie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers: Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=7515

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/7515

Motorschepen en duwvaart, Nederlandse en buitenlandse vlag, internationale en binnenlandse vaart, in Nederland en in buitenland.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/7515

Motorschepen en duwvaart, Nederlandse en buitenlandse vlag, internationale en binnenlandse vaart, in Nederland en in buitenland.