Dataset

Binnenvaart; goederenvervoer, aan- en afvoer, landen, goederensoort

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 04/18/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over de vervoersprestatie van binnenvaartschepen over het Nederlandse grondgebied. Het betreft alleen de aan- en afvoer en niet het binnenlands vervoer en de doorvoer. De tabel bevat vervoerd ladinggewicht, ladingtonkilometers en containereenheden. De cijfers worden uitgesplitst naar aanvoer met land van herkomst en goederensoort en afvoer met land van bestemming en goederensoort.

Gegevens beschikbaar vanaf: Jaarcijfers beschikbaar vanaf 2012.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel hebben een voorlopig karakter.

Wijzigingen per 18 april 2024: De jaarcijfers over 2023 zijn toegevoegd aan de tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe cijfers komen binnen 6 maanden na afloop van het verslagjaar.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85527NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85527NED

Vervoersprestaties; aanvoer per land en afvoer per land Vervoerd ladinggewicht, afgelegde tonkilometers en aantal containers

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85527NED

Vervoersprestaties; aanvoer per land en afvoer per land Vervoerd ladinggewicht, afgelegde tonkilometers en aantal containers