Dataset

Binnenvaart; binnenlands en internationaal goederenvervoer, 1996 - 2006

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Goederenstromen in de binnenlandse en de internationale binnenvaart, naar land (en regio) van lading/lossing, uitgesplitst naar scheepstype, nationaliteit van het schip, vervoersomvang en goederensoort.

Gegevens beschikbaar van 1996 tot en met 2006.

Status van de cijfers: De cijfers tot en met 2005 zijn definitief; de cijfers van 2006 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 1 december 2017: Door een technisch probleem werden niet alle cijfers in deze tabel weergegeven. Dit is in deze versie herstelt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing, want deze tabel is stopgezet. Deze tabel wordt opgevolgd door Binnenvaart; goederenvervoer binnenlandse/internationale vaart, 1996 - 2012. Zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37731

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37731

Goederenstromen in de binnenvaart, naar land (en regio) van lading en lossing, uitgesplitst naar scheepstype, nationaliteit en goederensoort.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37731

Goederenstromen in de binnenvaart, naar land (en regio) van lading en lossing, uitgesplitst naar scheepstype, nationaliteit en goederensoort.