Dataset

Binnenvaart; goederenvervoer binnenlandse/internationale vaart, 1996 - 2012

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Goederenstromen in de binnenlandse en de internationale binnenvaart, naar land van lading/lossing, uitgesplitst naar vervoersomvang (in ladingtonkilometers, in tonnen vervoerd gewicht en in containereenheden) en naar goederensoort.

Gegevens beschikbaar van 1996 tot en met 2012.

Status van de cijfers: Alle cijfers zijn definitief.

Wijziging per 15 mei 2014: Toegevoegd zijn de definitieve cijfers van 2010 tot en met 2012 en de tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80758ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80758ned

Ladingtonkilometer, vervoerd gewicht naar NSTR-hoofdstuk,containervervoer Land van lading, land van lossing

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80758ned

Ladingtonkilometer, vervoerd gewicht naar NSTR-hoofdstuk,containervervoer Land van lading, land van lossing