Dataset

Binnenvaart; goederenoverslag per gemeente

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Traffic
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Geladen en geloste goederen per gemeente, in de binnenlandse en de internationale binnenvaart, naar goedersoort.

Jaarcijfers beschikbaar vanaf 1996.

Status van de cijfers De jaarcijfers tot en met 2006 zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Vanwege het project Herontwerp Binnenvaart was het lange tijd niet mogelijk om tijdig over de jaren 2006 tot en met 2009 te publiceren. Inmiddels is door gewijzigde verwerkingsprocedures voortzetting van deze tabel in zijn huidige vorm niet meer mogelijk. Deze tabel is daarom stopgezet. Publicatie van actuele gegevens wordt in een of meer nieuwe tabellen gefaseerd doorgevoerd (zie de hyperlinks in paragraaf 3).

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37693

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37693

Geladen en geloste goederen per gemeente, in de binnenlandse en de internationale binnenvaart, naar goedersoort.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37693

Geladen en geloste goederen per gemeente, in de binnenlandse en de internationale binnenvaart, naar goedersoort.