Dataset

Pijpleidingenvervoer; kerncijfers

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 07/24/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Traffic
Publicity level Public
Download metadata (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

In deze tabel worden de kerncijfers van het pijpleidingvervoer op Nederlands grondgebied per jaar weergegeven in tonnen en tonkilometers naar vervoerstroom.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers: De cijfers tot en met 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 24 juli 2023: De cijfers over 2019 tot en met 2021 zijn toegevoegd en de cijfers over 2012 tot en met 2018 zijn geactualiseerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe, voorlopige cijfers komen doorgaans 18 maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84957NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84957NED

Vervoersprestaties binnenlands en internationaal vervoer vervoerd ladinggewicht; aantal tonkilometers

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84957NED

Vervoersprestaties binnenlands en internationaal vervoer vervoerd ladinggewicht; aantal tonkilometers