Dataset

Pijpleidingvervoer; gewicht, aardolie(producten) naar Duitsland en België

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 05/24/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Traffic
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Pijpleidingvervoer van ruwe aardolie en aardolieproducten naar het buitenland en tonkilometers op Nederlands gebied.

Jaarcijfers zijn beschikbaar vanaf 1985. Maand- en kwartaalcijfers zijn beschikbaar vanaf 1993.

Status van de cijfers: Alle cijfers tot en met 2020 zijn definitief, de gegevens vanaf 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 24 mei 2024: Toegevoegd zijn de cijfers over het 1e kwartaal van 2024.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Nieuwe maand- en kwartaalcijfers worden doorgaans 3 maanden na afsluiten van het kwartaal gepubliceerd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37509hvv

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37509hvv

Vervoer per pijpleiding van ruwe aardolie en aardolieproducten naar Duitsland en België en tonkilometers op Nederlands gebied.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37509hvv

Vervoer per pijpleiding van ruwe aardolie en aardolieproducten naar Duitsland en België en tonkilometers op Nederlands gebied.