Dataset

Aardolieproducten; balans, 1946 - mei 2009

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Energy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De tabel geeft het aanbod en gebruik van aardolieproducten weer in balansvorm. Aardolieproducten zijn onder andere benzine, diesel en stookolie. In de balans staat zowel het binnenlandse verkeer als het entrepotverkeer. Het verschil tussen deze twee is dat voor de goederen in het binnenlandse verkeer wel invoerrechten zijn betaald en voor de goederen in het entrepot niet.

De balans van de aardolieproducten bevat de volgende gegevens: beginvoorraad (1), winning (2), bruto productie (3), invoer / entrepotopslag (4), uitvoer / entrepotuitvoer (5), bunkering (6), binnenlandse leveringen (7), het statistisch verschil (8) en de eindvoorraad (9). De balanstelling is: (1 + 2 + 3 + 4) = (5 + 6 + 7 + 8 + 9).

Vanaf 1 januari 2007 zijn enkele wijzigingen doorgevoerd. Winning is als onderwerp toegevoegd. Daarnaast is het aardolieproduct additieven opgenomen. Additieven zijn toevoegingen aan olieproducten om de eigenschappen bij verbranding te verbeteren. Van de petrochemische industrie wordt alleen de productie van energiedragers gepubliceerd. Dit zijn de aardolieproducten die inzetbaar zijn als bron van kracht of warmte.

Gegevens beschikbaar Van 1944 t/m mei 2009, tot 2000 jaarlijks, vanaf januari 2000 maandelijks.

Status van de cijfers: In de tabel opgenomen cijfers onder bruto productie door Petrochemie zijn voorlopige cijfers. Alle andere cijfers zijn definitieve cijfers.

Wijziging per 22 oktober 2009 Geen, deze tabel is stopgezet. Zie voor meer informatie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37782

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37782

Binnenlands verkeer en douane-entrepotverkeer in balansvorm. Totaal aardolieproducten en verschillende andere aardolieproducten.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37782

Binnenlands verkeer en douane-entrepotverkeer in balansvorm. Totaal aardolieproducten en verschillende andere aardolieproducten.