Dataset

Aardolieproducten; balans, 1946 - mei 2009

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Energie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

De tabel geeft het aanbod en gebruik van aardolieproducten weer in balansvorm. Aardolieproducten zijn onder andere benzine, diesel en stookolie. In de balans staat zowel het binnenlandse verkeer als het entrepotverkeer. Het verschil tussen deze twee is dat voor de goederen in het binnenlandse verkeer wel invoerrechten zijn betaald en voor de goederen in het entrepot niet.

De balans van de aardolieproducten bevat de volgende gegevens: beginvoorraad (1), winning (2), bruto productie (3), invoer / entrepotopslag (4), uitvoer / entrepotuitvoer (5), bunkering (6), binnenlandse leveringen (7), het statistisch verschil (8) en de eindvoorraad (9). De balanstelling is: (1 + 2 + 3 + 4) = (5 + 6 + 7 + 8 + 9).

Vanaf 1 januari 2007 zijn enkele wijzigingen doorgevoerd. Winning is als onderwerp toegevoegd. Daarnaast is het aardolieproduct additieven opgenomen. Additieven zijn toevoegingen aan olieproducten om de eigenschappen bij verbranding te verbeteren. Van de petrochemische industrie wordt alleen de productie van energiedragers gepubliceerd. Dit zijn de aardolieproducten die inzetbaar zijn als bron van kracht of warmte.

Gegevens beschikbaar Van 1944 t/m mei 2009, tot 2000 jaarlijks, vanaf januari 2000 maandelijks.

Status van de cijfers: In de tabel opgenomen cijfers onder bruto productie door Petrochemie zijn voorlopige cijfers. Alle andere cijfers zijn definitieve cijfers.

Wijziging per 22 oktober 2009 Geen, deze tabel is stopgezet. Zie voor meer informatie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37782

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37782

Binnenlands verkeer en douane-entrepotverkeer in balansvorm. Totaal aardolieproducten en verschillende andere aardolieproducten.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37782

Binnenlands verkeer en douane-entrepotverkeer in balansvorm. Totaal aardolieproducten en verschillende andere aardolieproducten.