Dataset

Internationale handel; aardolie, aardolieproducten; aanvoer en afvoer, land

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 29-11-2023
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Energie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

In deze tabel worden de hoeveelheden van de Nederlandse aan- en afvoer van aardoliegrondstoffen en aardolieproducten naar land van herkomst en bestemming gepubliceerd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1999, 4e kwartaal.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 29 november 2023: De cijfers van september 2023 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 20 december 2022: Vanaf statistiekjaar 2022 worden de entrepotstromen niet meer apart waargenomen. Deze stromen werden t/m september 2022 als 0 weergegeven in de publicatie op Statline. Om te vermijden dat abusievelijk wordt aangenomen dat er geen entrepotstromen meer zijn, worden deze in de correctie als '.' weergegeven.

Wijzigingen per 29 september 2022: Vanaf 2022 is er voor de aardolieproducten een nieuwe, automatische berekenmethode voor de landenverbijzondering in gebruik genomen. Vanaf de statistiekmaand maart 2022 bleek er een fout te zitten in die berekenmethode. Daardoor klopten de land- en maandtotalen niet. Deze zijn in deze versie hersteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers: Cijfers over de aan- en afvoer van energie komen maandelijks beschikbaar en worden ongeveer 8 weken na de verslagperiode op Statline gepubliceerd.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37448

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37448

Aanvoer en afvoer van aardoliegrondstoffen en aardolieproducten naar land per kwartaal. Vanaf januari 2004 maandcijfers.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37448

Aanvoer en afvoer van aardoliegrondstoffen en aardolieproducten naar land per kwartaal. Vanaf januari 2004 maandcijfers.