Dataset

Internationale handel; aardolie, aardolieproducten; aanvoer en afvoer, land

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 01/24/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Energy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

In deze tabel worden de hoeveelheden van de Nederlandse aan- en afvoer van aardoliegrondstoffen en aardolieproducten naar land van herkomst en bestemming gepubliceerd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1999, 4e kwartaal.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 24 januari 2024: De cijfers van november 2023 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 20 december 2022: Vanaf statistiekjaar 2022 worden de entrepotstromen niet meer apart waargenomen. Deze stromen werden t/m september 2022 als 0 weergegeven in de publicatie op Statline. Om te vermijden dat abusievelijk wordt aangenomen dat er geen entrepotstromen meer zijn, worden deze in de correctie als '.' weergegeven.

Wijzigingen per 29 september 2022: Vanaf 2022 is er voor de aardolieproducten een nieuwe, automatische berekenmethode voor de landenverbijzondering in gebruik genomen. Vanaf de statistiekmaand maart 2022 bleek er een fout te zitten in die berekenmethode. Daardoor klopten de land- en maandtotalen niet. Deze zijn in deze versie hersteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers: Cijfers over de aan- en afvoer van energie komen maandelijks beschikbaar en worden ongeveer 8 weken na de verslagperiode op Statline gepubliceerd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37448

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37448

Aanvoer en afvoer van aardoliegrondstoffen en aardolieproducten naar land per kwartaal. Vanaf januari 2004 maandcijfers.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37448

Aanvoer en afvoer van aardoliegrondstoffen en aardolieproducten naar land per kwartaal. Vanaf januari 2004 maandcijfers.