Dataset

Aardoliegrondstoffen; balans, 1944 - mei 2009

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Energy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De tabel geeft het aanbod en gebruik van aardoliegrondstoffen weer in balansvorm. Aardoliegrondstoffen zijn ruwe aardolie en aardgascondensaat. In de balans staat zowel het binnenlandse verkeer als het entrepotverkeer. Het verschil tussen deze twee is dat voor de goederen in het binnenlandse verkeer wel invoerrechten zijn betaald en voor de goederen in het entrepot niet.

De balans van het binnenlandse verkeer bevat de volgende gegevens: beginvoorraad (1), winning (2), invoer (3), uitvoer (4), verwerking (5) en de eindvoorraad (6). De balanstelling is: (1 + 2 + 3) = (4 + 5 + 6).

De balans van het entrepotverkeer bevat de volgende gegevens: beginvoorraad (1), invoer (2), uitvoer (3), verbruik voor blending (4) en de eindvoorraad (5). De balanstelling is: (1 + 2) = (3 + 4 + 5).

Voor de jaren 1978-1989 en 1991-1994 is ook de post statistisch verschil opgenomen om de balans kloppend te krijgen. In de andere jaren is dit verschil over de diverse posten verdeeld.

Gegevens beschikbaar Van 1944 t/m mei 2009, tot 2000 jaarlijks, vanaf januari 2000 maandelijks.

Status van de cijfers: In de tabel opgenomen cijfer voor verwerking van aardgascondensaat is een voorlopige cijfer. Alle andere cijfers zijn definitieve cijfers.

Wijziging per 22 oktober 2009 Geen, deze tabel is stopgezet. Zie voor meer informatie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37539

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37539

Binnenlands verkeer en douane-entrepotverkeer in balansvorm. Totaal aardoliegrondstoffen, ruwe aardolie en aardgascondensaat.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37539

Binnenlands verkeer en douane-entrepotverkeer in balansvorm. Totaal aardoliegrondstoffen, ruwe aardolie en aardgascondensaat.