Dataset

Aardoliegrondstoffen; balans, 1944 - mei 2009

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Energie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

De tabel geeft het aanbod en gebruik van aardoliegrondstoffen weer in balansvorm. Aardoliegrondstoffen zijn ruwe aardolie en aardgascondensaat. In de balans staat zowel het binnenlandse verkeer als het entrepotverkeer. Het verschil tussen deze twee is dat voor de goederen in het binnenlandse verkeer wel invoerrechten zijn betaald en voor de goederen in het entrepot niet.

De balans van het binnenlandse verkeer bevat de volgende gegevens: beginvoorraad (1), winning (2), invoer (3), uitvoer (4), verwerking (5) en de eindvoorraad (6). De balanstelling is: (1 + 2 + 3) = (4 + 5 + 6).

De balans van het entrepotverkeer bevat de volgende gegevens: beginvoorraad (1), invoer (2), uitvoer (3), verbruik voor blending (4) en de eindvoorraad (5). De balanstelling is: (1 + 2) = (3 + 4 + 5).

Voor de jaren 1978-1989 en 1991-1994 is ook de post statistisch verschil opgenomen om de balans kloppend te krijgen. In de andere jaren is dit verschil over de diverse posten verdeeld.

Gegevens beschikbaar Van 1944 t/m mei 2009, tot 2000 jaarlijks, vanaf januari 2000 maandelijks.

Status van de cijfers: In de tabel opgenomen cijfer voor verwerking van aardgascondensaat is een voorlopige cijfer. Alle andere cijfers zijn definitieve cijfers.

Wijziging per 22 oktober 2009 Geen, deze tabel is stopgezet. Zie voor meer informatie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37539

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37539

Binnenlands verkeer en douane-entrepotverkeer in balansvorm. Totaal aardoliegrondstoffen, ruwe aardolie en aardgascondensaat.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37539

Binnenlands verkeer en douane-entrepotverkeer in balansvorm. Totaal aardoliegrondstoffen, ruwe aardolie en aardgascondensaat.