Dataset

Wereldmarktprijzen aardolie en gasolie, en dollarkoers

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Energy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Wereldmarktprijzen aardolie en gasolie, te Londen, in US$. Dollarkoersen in Amsterdam. De jaargegevens zijn beschikbaar vanaf 1996, de kwartaalgegevens vanaf 1997 tot kwartaal III 2007. Deze tabel is gestopt per 25-2-2008. De gegevens over prijzen van aardolie, gasolie en dollarkoersen worden met ingang van 25-2-2008 gepubliceerd in de nieuwe tabel Wereldmarktprijzen per dag. In deze nieuwe tabel zijn gegevens beschikbaar vanaf 1-1-2006.

Frequentie: stopgezet

Infoservice: http://www.cbs.nl/infoservice

Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg 2001

Bronvermelding is verplicht, verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37291

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37291

Wereldmarktprijzen aardolie en gasolie, te Londen, in US Dollarkoersen in Amsterdam.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37291

Wereldmarktprijzen aardolie en gasolie, te Londen, in US Dollarkoersen in Amsterdam.