Dataset

Aardgas- en aardoliereserves; nationale rekeningen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De (fysieke) aardgas- en aardoliereserves bestaan uit de in Nederland aangetroffen hoeveelheden aardgas en aardolie die aangetoond en commercieel en sociaal-maatschappelijk winbaar zijn, vermeerderd met hoeveelheden waarvan winning in de toekomst aannemelijk is. Naast het Groningenveld (dat in principe gesloten gaat worden in 2024) heeft Nederland de zogenoemde ‘kleine gas- en olievelden op land’ (waaronder ook de boorputten in de Waddenzee) en velden in de Noordzee.

De reserves sluiten aan bij standen zoals opgenomen in het Jaarverslag Delfstoffen en aardwarmte in Nederland dat wordt samengesteld door TNO in opdracht van het ministerie van EZK. Definities en cijfers zijn conform het Petroleum Resource Management Systeem dat sinds 2013 door TNO wordt gehanteerd. Vanwege aansluiting op conventies in de Milieurekeningen en Nationale Rekeningen wordt gesproken over reserves in plaats van voorraden zoals in het TNO rapport.

De beginstand van de reserves is 1 januari en de eindstand is 31 december. De voorraden en stromen zijn in de Statline tabel gemeten in Sm3. In 2018 heeft een forse herwaardering van de fysieke gasvoorraden in het Groningenveld plaatsgevonden.

De tabel maakt deel uit van de milieurekeningen. De milieurekeningen kwantificeren de relatie tussen economie en milieu. Om tot een consistente statistische beschrijving te komen van deze relatie sluiten de milieurekeningen aan op de classificaties en definities van de nationale rekeningen. Hierdoor wijken milieucijfers uit de milieurekeningen in een aantal gevallen af van de milieucijfers elders op CBS-website.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1987

Status van de cijfers: De cijfers van het laatste jaar in deze tabel zijn voorlopig, alle voorgaande jaren zijn definitief.

Erratum 22 september 2023: Er was een onvolkomenheid in de verwerking ontdekt waardoor de eindbalans van de aardgasreserves voor de jaren 2016 tot en met 2022 te hoog was ingeschat. Dit is gecorrigeerd waardoor de cijfers nu weer overeenkomen met de gegevens in de TNO jaarverslagen (omgerekend naar Sm3).

Wijzigingen per 31 augustus 2023: De voorlopige cijfers van 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe cijfers komen jaarlijks eind augustus.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82539NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82539NED

Aardgas- en aardoliereserves op Nederlands grondgebied Beginstand, nieuwe vondsten, onttrekking en overige mutaties

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82539NED

Aardgas- en aardoliereserves op Nederlands grondgebied Beginstand, nieuwe vondsten, onttrekking en overige mutaties