Dataset

Aardgas- en aardoliereserves; nationale rekeningen

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 05-10-2022
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Natuur en milieu
Toegang Publiek
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

De fysieke aardgas- en aardoliereserves in deze tabel sluiten aan bij standen zoals opgenomen in het Jaarverslag Delfstoffen en aardwarmte in Nederland dat wordt samengesteld door TNO in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. In 2018 heeft een forse herwaardering van de fysieke gasvoorraden in het Groningenveld plaatsgevonden.

De reserves bestaan uit de in Nederland aangetroffen hoeveelheden aardgas en aardolie die aangetoond en commercieel en sociaal-maatschappelijk winbaar zijn, vermeerderd met hoeveelheden waarvan winning in de toekomst aannemelijk is. De beginstand van de reserves is 1 januari en de eindstand is 31 december. Definities en cijfers zijn conform het Petroleum Resource Management Systeem dat sinds 2013 door TNO wordt gehanteerd. Vanwege aansluiting op conventies in de delfstoffenwinning wordt gesproken over reserves in plaats van voorraden zoals in het TNO rapport.

De tabel maakt deel uit van de milieurekeningen. De milieurekeningen kwantificeren de relatie tussen economie en milieu. Om tot een consistente statistische beschrijving te komen van deze relatie sluiten de milieurekeningen aan op de classificaties en definities van de nationale rekeningen. Hierdoor wijken milieucijfers uit de milieurekeningen in een aantal gevallen af van de milieucijfers elders op CBS-website.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1987

Status van de cijfers: De cijfers van het laatste jaar in deze tabel zijn voorlopig, alle voorgaande jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 31 augustus 2022: De voorlopige cijfers van 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe cijfers komen jaarlijks in het najaar.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82539NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82539NED

Aardgas- en aardoliereserves op Nederlands grondgebied Beginstand, nieuwe vondsten, onttrekking en overige mutaties

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82539NED

Aardgas- en aardoliereserves op Nederlands grondgebied Beginstand, nieuwe vondsten, onttrekking en overige mutaties