Dataset

Aardolieproducten; binnenlandse levering, 1946 - mei 2009

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Energy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat een specificatie van binnenlandse leveringen van aardolieproducten. De binnenlandse levering is uit te splitsen naar gebruik van aardolieproducten als grondstof dan wel brandstof door raffinaderijen, de petrochemische industrie en overige afnemers in Nederland. Overige afnemers zijn bijvoorbeeld benzinestations, elektriciteitscentrales, industrie en huishoudens.

Vanaf 1 januari 2007 zijn enkele wijzigingen doorgevoerd. Bij producten zijn additieven toegevoegd. Additieven zijn toevoegingen aan olieproducten om de eigenschappen bij verbranding te verbeteren. Van de petrochemische industrie wordt alleen de inzet van energiedragers gepubliceerd. Dit zijn de aardolieproducten die bruikbaar zijn als bron van kracht of warmte.

Gegevens beschikbaar Van 1944 t/m mei 2009, tot 2000 jaarlijks, vanaf januari 2000 maandelijks.

Status van de cijfers: In de tabel opgenomen cijfers onder verbruik als grondstof Petrochemie overige zijn voorlopige cijfers. Alle andere cijfers zijn definitieve cijfers.

Wijziging per 22 oktober 2009 Geen, deze tabel is stopgezet. Zie voor meer informatie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37392

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37392

Leveringen aan raffinaderijen, petrochemie en overige afnemers. Verbruik totaal, als grondstof, als brandstof naar diverse aardolieproducten.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37392

Leveringen aan raffinaderijen, petrochemie en overige afnemers. Verbruik totaal, als grondstof, als brandstof naar diverse aardolieproducten.