Dataset

Kabels en leidingen - voorkeurtraces

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijkswaterstaat (Rijk)
Updated 05/15/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Organisation and policy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Dataset bevat de voorkeurtraces van de kabels en leidingen voor de windenergiegebieden.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://maps.rijkswaterstaat.nl/dataregister-publicatie/srv/api/records/a41aee23-b7f6-4591-b9dc-5b51b0730a44/attachments/small.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

kabels_en_leidingen_noordzee

ArcGIS Map Service CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/kabels_en_leidingen_noordzee/MapServer

ArcGIS MapService

kabels_en_leidingen_noordzee

ArcGIS Map Preview CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/kabels_en_leidingen_noordzee/FeatureServer

ArcGIS FeatureService

voorkeurtraces_kabels_noordzee

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/kabels_en_leidingen_noordzee/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

accessPoint

kabels_en_leidingen_noordzee:voorkeurtraces_kabels_noordzee

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/kabels_en_leidingen_noordzee/ows?service=WFS&request=getcapabilities&version=2.0.0

accessPoint

Downloads