Dataset

Signaleringskaart buisleidingen - Aardgas- en overige leidingen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 04/13/2024 - 00:00
License Onbekende licentie
Thema
  • Spatial planning
Publicity level Restricted
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De buisleidingenkaart laat alle buisleidingen zien die in de Risicokaart zijn opgenomen (https://nederland.risicokaart.nl/?prv=zuid-holland), inclusief buisleidingstroken en -straten. Buisleidingen transporteren stoffen ten behoeve van regionale en nationale distributie en industrie. Buisleidingen hebben vaak een grote diameter, zijn duur in aanleg en een belangrijke beperkende factor in ruimtelijke ontwikkeling. Hiervoor zijn ruimtelijke reserveringen gemaakt in de vorm van stroken en straten. In buisleidingstraten zijn geen andere functies dan buisleidingen mogelijk. In de leidingstroken wel, mits die voldoen aan de randvoorwaarden van de transportfunctie.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Onbekende licentie

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/bodem/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=bodem%3ASK_ONDERGRONDSEINFRA_AARDGAS_EN_OVERIGE_LEIDINGEN&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

SK_ONDERGRONDSEINFRA_AARDGAS_EN_OVERIGE_LEIDINGEN

OGC:WMS Onbekende licentie

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/bodem/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Signaleringskaart buisleidingen - Aardgas- en overige leidingen

SK_ONDERGRONDSEINFRA_AARDGAS_EN_OVERIGE_LEIDINGEN

OGC:WFS Onbekende licentie

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/bodem/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Signaleringskaart buisleidingen - Aardgas- en overige leidingen

Data schemes

SK_ONDERGRONDSEINFRA_AARDGAS_EN_OVERIGE_LEIDINGEN feature catalogus

JSON Onbekende licentie
name type description legend
name Organisa nvarchar

Legend

type Organisatie
name Categorie nvarchar

Legend

Aardgasleiding: Aardgasleiding (type NEN 3650-leiding)

CO2-leiding: CO2-leiding (eigendom OCAP)

Overige leiding: Overige leiding (type K1, K2, K3, Defensieleiding, onbekend)

type
name Type_leidi nvarchar

Legend

type Type leiding

Click on a for more information about the type.

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Aardgas- en overige leidingen

HTML Onbekende licentie
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Bodem/Bodem_signaleringskaarten/MapServer

accessPoint