Dataset

Zes uur zones drinkwater Rijkswaterstaat

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 04/13/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Health risks
  • Water
  • Industry
  • Spatial planning
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De beschermingszones zijn bedoeld om te kunnen acteren op potentiele bedreigingen voor de waterkwaliteit ter plaatse van de waterwinning (het innamepunt). De beschermingszones zijn gebaseerd op een 6-uur contour, rekening houdend met stroming en wind en tevens dat binnen deze contour extra preventieve en curatieve maatregelen nodign kunnen zijn vanwege calamiteiten.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/water/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=water%3ADRINKWATER_6_UUR_ZONES_VLAK&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

DRINKWATER_6_UUR_ZONES_VLAK

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/water/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Zes uur zones drinkwater Rijkswaterstaat

DRINKWATER_6_UUR_ZONES_VLAK

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/water/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Zes uur zones drinkwater Rijkswaterstaat

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Gebieden 6 uur zones Rijkswaterstaat

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Water/Water_drinkwater/MapServer

accessPoint