Dataset

Landelijk zoet en zoutwatermeetnet - Rijkswaterstaat

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijkswaterstaat (Rijk)
Updated 03/30/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Water
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De monitoringslocaties van het Landelijk Meetnet Water is een voorziening die verantwoordelijk is voor de inwinning, opslag en distributie van waterbeheergegevens. Via de meer dan 400 meetpunten, wordt data ingewonnen, verwerkt en opgeslagen in het rekencentrum. De gegevens worden vervolgens geleverd aan klanten.

Landing page: https://github.com/codefornl/INSPIRE

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://downloads.rijkswaterstaatdata.nl/metadata_diversen/img/lmw.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

locatiesmetlaatstewaarneming

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/hws/wmdc15/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

accessPoint

locaties

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/hws/wmdc15/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

accessPoint

locatiesmetlaatstewaarneming

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/hws/wmdc15/wfs?service=WFS&version=1.1.0&request=GetCapabilities

accessPoint

locaties

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/hws/wmdc15/wfs?service=WFS&version=1.1.0&request=GetCapabilities

accessPoint