Dataset

Grondwatermeetpunten

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Eindhoven (Gemeente)
Updated 05/03/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Locaties van de grondwatermeetpunten: peilbuizen waarin de grondwaterstand wordt gemeten. Op deze punten kan het grondwaterpeil gemeten worden en kunnen grondwatermonsters genomen worden. Bevat gegevens over locatie, meetpuntnummer, registratienummer van logger, diepte van onderkant en bovenkant van het filter en de datum van plaatsing (aanvang van de meting).

Deze data bevat ook links naar een locatie op een kaart met de grondwatermeetpunten en bijbehorende metingen. Via deze links vindt u het bijbehorende punt terug. U kunt de gehele kaart terugvinden op:

Landing page: https://data.eindhoven.nl/explore/dataset/grondwatermeetpunten/

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Related resources

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

json

JSON Publiek domein

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

json

JSON Publiek domein

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

csv

CSV Publiek domein

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

geojson

JSON Publiek domein

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

shp

SHAPE Publiek domein

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

Data schemes

Grondwatermeetpunten - Schema

JSON Publiek domein
name code type
name OBJECTID code objectid type int
name URL code url type text
name DOMEIN code domein type text
name PROCES code proces type text
name NTIG_NUMMER code ntig_nummer type text
name X_COORDINAAT code x_coordinaat type double
name Y_COORDINAAT code y_coordinaat type double
name PLAATSAANDUIDING code plaatsaanduiding type text
name PLAATSNAAM code plaatsnaam type text
name SERIENUMMER_MODEM code serienummer_modem type text
name MODEMSOFTWAREVERSIE code modemsoftwareversie type text
name MODEMHARDWAREVERSIE code modemhardwareversie type text
name OFFSETMODEM code offsetmodem type text
name WAKEUPINTERVAL code wakeupinterval type text
name MAAIVELDHOOGTE code maaiveldhoogte type int
name REFERENTIEVLAK code referentievlak type text
name SB_BOVENKANT code sb_bovenkant type double
name SB_ONDERKANT_PEILBUIS code sb_onderkant_peilbuis type double
name COMPENSATIEOFFSET code compensatieoffset type double
name ONDERKANT_FILTER code onderkant_filter type double
name BOVENKANT_FILTER code bovenkant_filter type double
name BOVENGRENS_WEERGAVE code bovengrens_weergave type double
name ONDERGRENS_WEERGAVE code ondergrens_weergave type double
name COMPENSATIESTRAAL code compensatiestraal type int
name OFFSET_TCN code offset_tcn type double
name PLAATSING_MEETPUNT code plaatsing_meetpunt type date
name LENGTE_PEILBUIS code lengte_peilbuis type int
name SERIENUMMER_LOGGER code serienummer_logger type text
name MEETINTERVAL code meetinterval type int
name ZENDSTART code zendstart type text
name DETAILFOTO code detailfoto type text
name OVERVIEWFOTO code overviewfoto type text
name KENMERKBLAD code kenmerkblad type text
name DWARSPROFIEL code dwarsprofiel type text
name AANMEETSCHETS code aanmeetschets type text
name geo_shape code geo_shape type geo_shape
name geo_point_2d code geo_point_2d type geo_point_2d