Dataset

[Klimaatatlas] - Thema Hitte - Opwarming drinkwater leidingnet Dunea

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 01/24/2023 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Air
Publicity level Public
Download metadata (XML/RDF)

Description

Deze kaartlaag geeft de mate van opwarming van het drinkwater weer in het leidingnet van Dunea.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/klimaat/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=klimaat%3AKLIMAATATLAS_HITTE_OPWARMING_DRINKWATER_LEIDINGNET_DUNEA&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

KLIMAATATLAS_HITTE_OPWARMING_DRINKWATER_LEIDINGNET_DUNEA

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/klimaat/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

accessPoint

KLIMAATATLAS_HITTE_OPWARMING_DRINKWATER_LEIDINGNET_DUNEA

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/klimaat/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

accessPoint

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: [Klimaatatlas] - Hitte - Opwarming drinkwater leidingnet Dunea

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Klimaat/Klimaat/MapServer

accessPoint