Dataset

Omgevingsverordening- Drinkwaterreserveringsgebieden

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Gelderland (Provincie)
Updated 04/05/2024 - 00:00
License Onbekende licentie
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Restricted
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Om ervoor te zorgen dat er in de toekomst onder alle omstandigheden voldoende 'goed' drinkwater is, moeten we nu drinkwaterreserveringsgebieden aanwijzen. De beschermingsregels zijn verschillend in 2 typen reserveringsgebieden: minder kwetsbare gebieden met een diepe dikke kleilaag die het grondwater beschermt;kwetsbare drinkwaterreserveringsgebieden zonder deze beschermende laag. In gebieden met een diepe dikke kleilaag die het grondwater beschermt, kan bovengronds meer. De regels hier zijn vergelijkbaar met de regels voor een boringsvrije zone rondom bestaande drinkwaterwinningen. In het actualisatieplan vindt u alle regels. Het actualisatieplan is door Provinciale Staten op 21 december 2022 vastgesteld, datum inwerkingtreding is 14 januari 2023.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Onbekende licentie

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.gelderland.nl/bestanden/geo-teksten/Metadata/bitmap/POVE_Drinkwaterreservering_ASV.png
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

POVE_Drinkwaterreservering_ASV

OGC:WMS Onbekende licentie

https://geoserver.gelderland.nl/geoserver/ngr_verordening/wms?service=WMS&request=GetCapabilities

OGC:WMS

POVE_Drinkwaterreservering_ASV

OGC:WFS Onbekende licentie

https://geoserver.gelderland.nl/geoserver/ngr_verordening/wfs?service=WFS&request=GetCapabilities

OGC:WFS

Documentation

OmgevingsVerordening

HTML Onbekende licentie
Download: https://geodata.gelderland.nl/bestanden/geo-teksten/downloads/

landingpage