Datasets

63 datasets

 • Deze kaartlaag geeft de mate van opwarming van het drinkwater weer in het leidingnet van Dunea.

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 24-01-2023
  Thema:
  • Lucht
 • De drinkwaterkaart Zuid-Holland geeft informatie weer over de drinkwatervoorziening in de provincie Zuid-Holland. Hierbij gaat het over de locaties van de grondwaterbeschermingsgebieden en bijbehorend...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 07-12-2022
  Thema:
  • Water
 • De drinkwaterkaart Zuid-Holland geeft informatie weer over de drinkwatervoorziening in de provincie Zuid-Holland. Hierbij gaat het over de locaties van de grondwaterbeschermingsgebieden en bijbehorend...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 07-12-2022
  Thema:
  • Water
 • De drinkwaterkaart Zuid-Holland geeft informatie weer over de drinkwatervoorziening in de provincie Zuid-Holland. Hierbij gaat het over de locaties van de grondwaterbeschermingsgebieden en bijbehorend...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 07-12-2022
  Thema:
  • Water
 • De gebieden waar waterbedrijven in Nederland drinkwater leveren. Deze kaart laat de begrenzing zien van de gebieden waarbinnen de waterbedrijven in Nederland drinkwater leveren aan haar klanten.

  Data eigenaar: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Bijgewerkt: 27-11-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Zowel bodem- en watersystemen als waterveiligheid overschrijden veelal gemeentegrenzen. Deze regionale samenhang vraagt om het behouden van een duurzaam evenwicht tussen benutten en beschermen op prov...

  Data eigenaar: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 18-11-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Deze kaart geeft aan bij welke winningen er potentiële probleemstoffen zijn aangetroffen. De kaart is gebaseerd op informatie uit de gebiedsdossiers voor drinkwaterwinningen. In een gebiedsdossier van...

  Data eigenaar: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Bijgewerkt: 18-11-2022
  Thema:
  • Gezondheidsrisico's
 • De beschermingszone rondom drinkwaterwinningen uit grondwater. Dit beschermingsgebied wordt bepaald door de povincie en vastgelegd in de Provinciale Milieu Verordening. Het gebied is meestal vastgeste...

  Data eigenaar: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Bijgewerkt: 18-11-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • De beschermingszone rondom drinkwaterwinningen uit grondwater, waarbinnen het grondwater 100 jaar of minder onderweg is naar de winning. Deze zone kan worden vastgesteld door de provincie voor zeer kw...

  Data eigenaar: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Bijgewerkt: 18-11-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Het waterwingebied rondom drinkwaterwinningen uit grondwater is de kleinste beschermingszone rondom een winning van grondwater voor drinkwater. Het is de grens waarvan het toestromende grondwater 60 d...

  Data eigenaar: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Bijgewerkt: 18-11-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu

Filter je resultaten