Dataset

Drinkwater zoekgebieden

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Bijgewerkt 24-07-2024
Licentie Publiek domein
Thema
  • Water
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

De drinkwaterkaart Zuid-Holland geeft informatie weer over de drinkwatervoorziening in de provincie Zuid-Holland. Hierbij gaat het over de locaties van de grondwaterbeschermingsgebieden en bijbehorende gebiedsdossiers, de voorzieningsgebieden van de Zuid-Hollandse drinkwaterbedrijven en hoofdelementen van de productielocaties/zuiveringsstappen. Verder is een deel van de leidinginfrastructuur weergegeven die van belang is om in een vroeg stadium mee te nemen bij gebiedsontwikkelingen. De twee zoekgebieden voor drinkwater liggen bij Gouda en Valkenburg.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/water/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=water%3ADRINKWATER_ZOEKGEBIEDEN&bbox=86436.46909999847%2C450850.10269999877%2C109246.91019999981%2C466925.02010000125&width=768&height=541&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

DRINKWATER_ZOEKGEBIEDEN

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/water/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Drinkwater zoekgebieden

DRINKWATER_ZOEKGEBIEDEN

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/water/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Drinkwater zoekgebieden

Documentatie

ArcGIS Server Map service layers: Zoekgebieden drinkwater

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Water/Water_drinkwater/MapServer

accessPoint