Dataset

Sociale zekerheid; kerncijfers, uitkeringen naar uitkeringssoort

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 05/31/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft een actueel overzicht van de belangrijkste statistische cijfers over de sociale zekerheid. De cijfers hebben betrekking op uitkeringen in het kader van arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, bijstand, ouderen, nabestaanden en kinderbijslag (de volksverzekeringen AOW, Anw en AKW).

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1998.

Status van de cijfers De cijfers van de drie meest recente maanden zijn voorlopig, de cijfers van de daaraan voorafgaande maanden zijn definitief. Bij de bijstand zijn de drie meest recente maanden gebaseerd op een raming. Na drie maanden worden de voorlopige cijfers overschreven door definitieve cijfers. De maand- en kwartaalcijfers zijn ultimo standcijfers, de jaarcijfers zijn gemiddelden.

Wijzigingen per 31 mei 2024:

Toegevoegd zijn:

  • de voorlopige cijfers van maart 2024.

Definitief geworden zijn:

  • De cijfers van december 2023
  • Jaargemiddelde van 2023

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Nieuwe cijfers komen in juni 2024.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37789ksz

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37789ksz

Kerncijfers sociale zekerheid. Totaal aantal uitkeringen

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37789ksz

Kerncijfers sociale zekerheid. Totaal aantal uitkeringen