Dataset

Sociale zekerheid; kerncijfers, uitkeringen naar uitkeringssoort

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 08/31/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
Publicity level Public
Download metadata (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft een actueel overzicht van de belangrijkste statistische cijfers over de sociale zekerheid. De cijfers hebben betrekking op uitkeringen in het kader van arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, bijstand, ouderen, nabestaanden en kinderbijslag (de volksverzekeringen AOW, Anw en AKW).

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1998.

Status van de cijfers: De cijfers kunnen zowel een voorlopig, nader voorlopig als definitief karakter hebben. De maand- en kwartaalcijfers zijn ultimo standcijfers, de jaarcijfers zijn gemiddelden. Bij de bijstand zijn de nieuwste cijfers gebaseerd op een raming en daarom voorlopig. Na drie maanden worden deze voorlopige cijfers overschreven door nader voorlopige cijfers. Na een tot twee jaar worden de cijfers definitief.

Wijzigingen per 31 augustus 2023: Toegevoegd zijn:

  • de voorlopige cijfers van de niet-seizoengecorrigeerde werkloosheidsuitkeringen en de IOW-uitkeringen van juni 2023;
  • de voorlopige cijfers van de bijstandsuitkeringen en bijstandsgerelateerde uitkeringen van juni 2023;
  • de voorlopige cijfers van de AOW- en Anw-uitkeringen van juli 2023;
  • de voorlopige cijfers van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen van april 2023 en mei 2023.

Nader voorlopig geworden zijn:

  • de cijfers van de bijstandsuitkeringen en bijstandsgerelateerde uitkeringen van maart 2023.

Definitief geworden zijn:

  • de cijfers van de niet-seizoengecorrigeerde werkloosheidsuitkeringen en de IOW-uitkeringen van april 2023;
  • de cijfers van de AOW- en Anw-uitkeringen van mei 2023;
  • de cijfers van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen van januari 2023 en februari 2023.

Gecorrigeerd: - het definitieve cijfer van de Anw-uitkeringen van december 2022 is naar beneden bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Nieuwe cijfers komen in september 2023.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37789ksz

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37789ksz

Kerncijfers sociale zekerheid. Totaal aantal uitkeringen

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37789ksz

Kerncijfers sociale zekerheid. Totaal aantal uitkeringen