Dataset

Uitkeringsafhankelijkheid;huishoudens, uitkeringsaandeel inkomen, 2001-2014

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/05/2022 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Download metadata (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De tabel gaat over de uitkeringsafhankelijkheid van particuliere huishoudens en personen. De huishoudens en personen zijn ingedeeld naar de duur van uitkeringsafhankelijkheid en het aandeel van de uitkering in het bruto huishoudensinkomen.

De uitkomsten kunnen worden uitgesplitst naar kenmerken als samenstelling van het huishouden en leeftijd van de hoofdkostwinner.

Gegevens beschikbaar van 2001 tot en met 2014.

Status van de cijfers: De cijfers over de jaren 2001 - 2014 zijn definitief.

Wijzigingen per 15 maart 2018 Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 8 februari 2017 De cijfers voor 2014 zijn definitief gemaakt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Vanwege een herziening van de inkomensstatistiek wordt deze tabel vervangen. Nieuwe cijfers worden gepubliceerd onder het thema Inkomen en bestedingen, zie hieronder bij koppelingen.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80817ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80817ned

Aantal personen en huishoudens naar langdurig met uitkering, uitkeringsaandeel en huishoudenskenmerken

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80817ned

Aantal personen en huishoudens naar langdurig met uitkering, uitkeringsaandeel en huishoudenskenmerken