Dataset

Sociale zekerheid; kerncijfers, uitkeringen naar uitkeringssoort

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 28-02-2023
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
Toegang Publiek
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel geeft een actueel overzicht van de belangrijkste statistische cijfers over de sociale zekerheid. De cijfers hebben betrekking op uitkeringen in het kader van arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, bijstand, ouderen, nabestaanden en kinderbijslag (de volksverzekeringen AOW, Anw en AKW).

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1998.

Status van de cijfers: De cijfers kunnen zowel een voorlopig, nader voorlopig als definitief karakter hebben. De maand- en kwartaalcijfers zijn ultimo standcijfers, de jaarcijfers zijn gemiddelden. Bij de bijstand zijn de nieuwste cijfers gebaseerd op een raming en daarom voorlopig. Na drie maanden worden deze voorlopige cijfers overschreven door nader voorlopige cijfers. Na een tot twee jaar worden de cijfers definitief.

Wijzigingen per 28 februari 2023: Toegevoegd zijn:

 • de voorlopige cijfers van de niet-seizoengecorrigeerde werkloosheidsuitkeringen en de IOW-uitkeringen van december 2022;
 • de voorlopige cijfers van de bijstandsuitkeringen en bijstandsgerelateerde uitkeringen van december 2022;
 • de voorlopige cijfers van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen van mei t/m december 2022 jaar 2022;
 • de voorlopige cijfers van de AOW- en Anw-uitkeringen van december 2022;
 • de voorlopige cijfers van de AKW-uitkeringen van het 4e kwartaal en jaar 2022;
 • de voorlopige cijfers van de AOW- en Anw-uitkeringen van december en jaar 2022.

Nader voorlopig geworden zijn:

 • de cijfers van de bijstandsuitkeringen en bijstandsgerelateerde uitkeringen van september 2022.

Definitief geworden zijn:

 • de cijfers van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen van februari t/m april 2022;
 • de cijfers van de niet-seizoengecorrigeerde werkloosheidsuitkeringen en de IOW-uitkeringen van oktober 2022;
 • de cijfers van de AKW-uitkeringen van het 3e kwartaal 2022;
 • de cijfers van de AOW- en Anw-uitkeringen van oktober 2022.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Nieuwe cijfers komen in maart 2023.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37789ksz

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37789ksz

Kerncijfers sociale zekerheid. Totaal aantal uitkeringen

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37789ksz

Kerncijfers sociale zekerheid. Totaal aantal uitkeringen