Dataset

Sociale zekerheid; kerncijfers, uitkeringen naar uitkeringssoort

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 31-05-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel geeft een actueel overzicht van de belangrijkste statistische cijfers over de sociale zekerheid. De cijfers hebben betrekking op uitkeringen in het kader van arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, bijstand, ouderen, nabestaanden en kinderbijslag (de volksverzekeringen AOW, Anw en AKW).

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1998.

Status van de cijfers De cijfers van de drie meest recente maanden zijn voorlopig, de cijfers van de daaraan voorafgaande maanden zijn definitief. Bij de bijstand zijn de drie meest recente maanden gebaseerd op een raming. Na drie maanden worden de voorlopige cijfers overschreven door definitieve cijfers. De maand- en kwartaalcijfers zijn ultimo standcijfers, de jaarcijfers zijn gemiddelden.

Wijzigingen per 31 mei 2024:

Toegevoegd zijn:

  • de voorlopige cijfers van maart 2024.

Definitief geworden zijn:

  • De cijfers van december 2023
  • Jaargemiddelde van 2023

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Nieuwe cijfers komen in juni 2024.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37789ksz

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37789ksz

Kerncijfers sociale zekerheid. Totaal aantal uitkeringen

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37789ksz

Kerncijfers sociale zekerheid. Totaal aantal uitkeringen